Ostatní výškové práce

Mezi ostatní výškové práce řadíme odstraňování nebezpečného sněhu z říms bytových domů, opravy a údržby veřejného osvětlení, pomoc při náhlých poruchách stavebních strojů a jiné práce, které vyžadují bezpečný přístup ve výškách.

Proto nás neváhejte v zájmu vlastního bezpečí při práci ve výškách kontaktovat.

plošiny Brno plošina Brno

Další fotografie naleznete v sekci fotogalerie